top of page
ABOUT

ระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ภายในบ้าน

เติม Fresh Air
พร้อมกรองฝุ่น PM 2.5 ก่อนเข้าบ้าน
ผ่านชั้นกรอง 4 ชั้น

ช่วยลด CO2   เติม Fresh Air
ช่วยให้
นอนสบายตื่นมาสดชื่น และเสริมสร้าง
พัฒนาการสมองของลูกน้อย 

สร้างประจุลบ
ดักจับเชื้อโรค

พร้อมปรับสมดุลอากาศ

ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ห้อง

ด้วยการสร้างสภาวะแรงดันบวก

เสมือนห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาล

CAP+_ปู่ม-04.jpg
CAP+_ปู่ม-05.jpg
PRODUCT VDO