top of page

CO2 อันตรายอย่างไร? มีผลกระทบอย่างไรต่อสมอง

และระบบทางเดินหายใจ?

ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา แคนาดา และประเทศในแถบทวีปยุโรป ทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการให้ความสำคัญกับคุณภาพของอากาศภายในห้อง หรือที่เรียกกันว่า IAQ (Indoor Air Quality)   เป็น
อย่างมาก เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงกับคณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้อยู่อาศัยโดยมีข้อบังคับต่าง ๆ ในการควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทของอากาศ และมีการทำวิจัยอย่างแพร่หลายถึงผลกระทบต่าง ๆ โดยเฉพาะโทษของก๊าซ Carbon Dioxide ที่สะสมภายในห้อง ดังตัวอย่างตาม link ด้านล่างที่เป็นการรวบรวมงานวิจัยโดยรัฐบาลแคนาดา

WEB_โชใบเสร็จ-02.jpg

ระบบทำงานอย่างไร / หลักการทำงานของระบบ

CAP+ เป็นระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ เหมาะสำหรับบ้านที่นอนปิดหน้าต่างเปิดแอร์ทั้งคืน ซึ่งเวลาเราหายใจเข้าเราสูด

อ๊อกซิเจนเข้าไป แล้วขับ CO2 ออกมา ซึ่งพอเราไม่ได้มีการเปิดหน้าต่างทั้งคืนค่า CO2 จะสะสมไปเรื่อยๆ   คล้ายกับการ

อยู่ในห้องที่ไม่ได้มีอากาศถ่ายเทนานๆ เราจะเริ่มรู้สึกมึนๆ อ่อนเพลีย ซึ่งถ้า CO2 สะสมเกิน 1,000 ppmจะเริ่มมีผลต่อ

การทำงานของสมอง และระบบทางเดินหายใจ   ระบบ CAP+ จะทำงานโดยการดึงอากาศจากภายนอกเข้ามาเติมให้ในห้อง คล้ายกับเราได้เปิดหน้าต่างให้อากาศใหม่เข้ามา โดยทำการฟอกอากาศที่ดึงเข้ามาภายในตัวบ้านด้วยทำให้อากาศที่เติมเข้ามาบริสุทธิ์ปราศจากฝุ่นและเชื้อโรคต่างๆ

รวมถึงสร้างสภาวะแรงดันบวกให้ห้อง เนื่องจากการนำอากาศใหม่เข้ามาที่ให้แรงดันอากาศภายในห้องจะสูงกว่าภาย

นอกห้อง คล้ายๆ ระบบห้องปลอดเชื้อตามโรงพยาบาลใหญ่ ทำให้เชื้อโรคและฝุ่นจากภายนอกไม่สามารถเข้ามาภาย

ในห้องได้

ระบบมีการกรองอะไรบ้างก่อนปล่อยอากาศใหม่เข้ามา?

ระบบมีการกรองอะไรบ้างก่อนปล่อยอากาศใหม่เข้ามา?

WEB_3-Stage-01-01.jpg

แตกต่างจากเครื่องฟอกอากาศอย่างไร?

เป็นคนละระบบกันกับเครื่องฟอกอากาศ และมีคุณสมบัติต่างกัน CAP+ เป็นระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ หน้าที่และคุณสมบัติหลักของเครื่องคือการลดการสะสมของก๊าซ CO2 ในห้องไม่ให้เกินระดับปลอดภัยด้วยการเติมอากาศใหม่ที่บริสุทธิ์เข้ามาในห้อง โดยจะมีการฟอกและกรอง อากาศก่อนปล่อยเข้าห้อง รวมถึงสร้างสภาวะแรงดันบวกให้ห้อง เนื่องจากการนำอากาศใหม่เข้ามาทำให้แรงดันอากาศภายในห้องจะสูงกว่าภายนอกห้อง คล้ายๆระบบห้องปลอดเชื้อตามโรงพยาบาลใหญ่ ทำให้เชื้อโรคและฝุ่นจากภายนอกไม่สามารถเข้ามาภายในห้องได้

 

ส่วนเครื่องฟอกอากาศ คุณสมบัติคือการกรองฝุ่นละอองทเข้ามาภายในห้อง แต่เนื่องจาก CO2 เป็นก๊าซ ไม่สามารถจับต้องได้ จึงไม่สามารถกรองออกได้    ทางเดียวที่จะกำกัดการสะสมของ CO2 คือการเติมอากาศใหม่เข้ามาและดันอากาศเสียออกไป

 

หากท่านใช้เครื่องฟอกอากาศอยู่แล้วสามารถเปิดพร้อมกันได้เพื่อกรองฝุ่นที่ยังอาจจะเล็ดลอดเข้ามาผ่านการเปิดประตู/หน้าต่าง ซึ่งจะสามารถเห็นได้ชัดว่าจะช่วยให้เครื่องฟอกทำงานน้อยลง ยืดอายุการใช้งานทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรองบ่อยเท่าเดิม

เหมาะกับห้องขนาดเท่าไหร่ ?

เหมาะสำหรับห้องที่มีความสูงทั่วไปพื้นที่ไม่เกิน 80 ตรม. (เพื่อให้ได้การเติมอากาศใหม่ทั่วห้องภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อเปิดที่ระดับสูงสุด) ถ้าห้องขนาดเล็กกว่า 80 ตรม ระยะเวลาในการเติมอากาศใหม่ได้ทั่วห้องก็จะยิ่งเร็วขึ้นตามสัดส่วน  (Air Change Rate : 200m3/hr)

ติดตั้งอย่างไร?

จะมีการเจาะรูผนังเพื่อติดตั้งระบบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12.5 ซม. เพื่อดึงอากาศไหลเวียนเข้าสู่ด้านหลังเครื่อง โดยจะมีฝาครอบกันฝุ่น กันแมลงให้ด้วย (ติดตั้งไม่ยาก ง่ายกว่าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั่วไป)


*ลูกค้าควรมีพื้นที่ว่างบนผนังฝั่งที่ติดกับภายนอกบ้าน ขนาดประมาณ 70cm x 50cm สำหรับติดตั้งตัวเครื่อง

ค่าใช้จ่ายการติดตั้ง?

ราคาขายรวมฟรีติดตั้งในพื้นที่บริการ (*อาจมีค่าบริการเพิ่มสำหรับผนัง precast หรือกรณีติดตั้งในที่สูง)
พื้นที่บริการ : กรุงเทพฯ และปริมณฑล


ทางเรามีแผนที่จะขยายพื้นที่บริการในเร็ว ๆ นี้ หากท่านอยู่พื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่บริการ สามารถติดต่อเรา
เพื่อสอบถามค่าติดตั้ง

บริษัท/ผลิตภัณฑ์ของประเทศอะไร ?

เป็นแบรนด์ของคนไทย โดยใช้เทคโนโลยีระบบเต็มอากาศที่ใช้แพร่หลายกันในหลายๆประเทศ เช่น ญี่ปุ่น แคนาดา ฯลฯ   มาพัฒนาให้เหมาะกับสภาพความเป็นอยู่ของบ้านเรา

ซึ่งต่างประเทศจะมีกฎข้อบังคับเรื่องระดับ CO2 ในบ้านที่ต้องอยู่ในระดับปลอดภัย อย่างเช่นตัวอย่างวิจัยตาม link

ด้านล่างของทางรัฐบาลแคนาดา

ระบบมีการรับรองไหม อย่างไร?

ระบบ CAP+ ผ่านการทดสอบผลการใช้งานจาก SGS ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใน

ด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรับรองระบบต่างๆ

CAP+_3-03.jpg

ระบบเสียงดังมากไหม?

จุดเด่นของระบบเราคือเสียงที่เบามากเพียง 20dB ในโหมด Sleep ซึ่งเทียบเท่ากับเสียงกระซิบจากระยะไกล และเบากว่าเสียงเครื่องปรับอากาศทั่วไป

ระบบกินไฟไหม อย่างไร?

ระบบใช้ไฟเพียง 20W หรือเทียบเท่ากับหลอดไฟ หรือ พัดลมเล็ก 1 เครื่อง

ต้องบำรุงรักษา และเปลี่ยนไส้กรอง อย่างไร?

ทำการเปลี่ยนไส้กรองทุก 6-12 เดือน (ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาวะฝุ่น) โดยเครื่องจะมีไฟขึ้นโชว์หากถึงกำหนดเปลี่ยนไส้กรอง

 

ท่านสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้เองโดยง่ายตามคู่มือ โดยไส้กรองมีราคา 980-1200 บาท (ตามช่วงโปรโมชั่น)

มีการรับประกันกี่ปี?

หากพบปัญหาภายใน 7 วัน สามารถแจ้งเปลี่ยนเครื่องได้ทันที หลังจากนั้นรับประกัน 1 ปี โดยการส่งซ่อมผ่านศูนย์

ซึ่งทางเราจะมีบริการเครื่องสำรองให้ขณะรอซ่อม

สั่งซื้อ

bottom of page